XXL Bouwsupport

XXL Bouwsupport is specialist in bouw- en techniekoplossingen. We hebben meer dan tien jaar ervaring met het ontwikkelen, produceren, installeren en integreren van een breed portfolio aan technische oplossingen in de gebouwde omgeving en de industrie.

Wij zijn een dynamisch, flexibel en innovatief bedrijf, dat zich sterk maakt voor het kennisniveau van zijn medewerkers en de kracht van samenwerking. Aangezien de bouw steeds meer verandert naar een geïntegreerde design- en buildfilosofie. Onder andere door technologische mogelijkheden zoals het werken met BIM, maar ook omdat de markt steeds meer vraagt naar design en build. Hier ligt ook een deel van onze kracht. De risico’s en faalkosten worden beperkt door gedegen voorbereiding en inzet van onze gekwalificeerde vakmensen.

Werkwijze

Door te werken met BIM (Building Information Modelling) zorgen we er samen voor dat we efficiënt en nauwkeurig kunnen samenwerken in het bouwproces. Alle benodigde informatie wordt opgeslagen, gebruikt en gedeeld in een digi­taal 3D-model. Zo hebben alle partijen samen toegang tot de meest actuele informatie. Virtueel bouwen heeft als doel om alle informatie van een bou­wproject te vertalen naar één digitaal bouwwerk. Hiermee beheersen we de complexiteit van de ruimten, prefab componenten, techniek en installaties. Zodat alles optimaal en naadloos aansluit.  Dit alles vertalen we naar één gedetailleerd model, dat tijdens het bouwpro­ject voor alle partijen toegankelijk is. Alle werknemers gebruiken deze handlei­ding tijdens de realisatie en het toekomstige onderhoud.

Uitdagingen

In het BIM-model is informatie tijdens alle fasen van het bouwwerk sneller te vinden en makkelijker te gebruiken. En elke gebruiker kan informatie ook aanpassen en verrijken. BIM is misschien wel de basis voor een toe­komstbestendige bouwsector. Het verbroedert opdracht­gever en ontwerpende partijen, maar ook de aannemer, installateur, beheerder en leveranciers. Het bouw- en installatieproces wordt aanzienlijk lastiger als partijen geen toegang hebben tot dezelfde data en pro­grammatuur.

XXL Bouwsupport

Oplossing

De toekomst van bouw en installatie ligt in samenwerking. Hierbij is het noodzaak om samen op te trekken. De digitalisering biedt ook steeds meer mogelijkheden daartoe. Onze volgende stap is de koppeling van BIM uit de design- en realisatiefase aan het buildingmanagement- en installatiesysteem te koppelen. Dat voorkomt niet al­leen klachten, storingen en een te hoge energierekening, maar ook te hoge slijtage en ongepland vervangingsonder­houd.

Technieken als augmented en virtual reality helpen ons daarbij. Het maakt ons werk efficiënter, preciezer en veiliger. We voorkomen storingen en faalkosten door vooraf simulaties van realisaties en aanpassingen te draaien.

Wilt u meer over XXL Constructie weten? Neem dan contact met ons op.

XXL Bouwsupport. Samen zijn wij Under Construction.